Шинэ

image description

Боловсруулсан түлшний чанарын шинжилгээ ба холбогдох сургалтын тайлан (Ажлын даалгавар # 3.5.1-3.5.5, 3.5.8)

Боловсруулсан түлшний чанарын шинжилгээ ба холбогдох сургалтын тайлан (Ажлын даалгавар # 3.5.1-3.5.5, 3.5.8)

2014/10/01      

image description

“Цэвэр агаарын сан”-гийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль дүрмийг дагаж мөрдөх үйл ажиллагаа, зөрчлийг шийдвэрлэх арга зам сургалтын тайлан (ажлын даалгавар3.4.17)

“Цэвэр агаарын сан”-гийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль дүрмийг дагаж мөрдөх үйл ажиллагаа, зөрчлийг шийдвэрлэх арга зам сургалтын тайлан (ажлын даалгавар3.4.17)

2014/10/01      

image description

Цэвэр агаарын сан ба төрийн бусад байгууллага хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа Сангийн өнөөгийн бүтэц зохион байгуулалтанд хийсэн үнэлгээ

Цэвэр агаарын сан ба төрийн бусад байгууллага хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа Сангийн өнөөгийн бүтэц зохион байгуулалтанд хийсэн үнэлгээ Огноо: 2012-6-5 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Цэвэр агаарын сангийн 2012 оны болон 2013-2015 төсвийн төсөөсөл

Цэвэр агаарын сангийн 2012 оны болон 2013-2015 төсвийн төсөөсөл Огноо: 2012 оны 6 дугаар сар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Улаанбаатар Цэвэр Агаар Санаачлага II үе

Цэвэр агаар сан(ЦАС)-гийн бүтэц зохион байгуулалт ба ажлын даалгавар Бүтээгдэхүүн 3.4.3 2012 оны 6-р сарын 11

2014/10/01      

image description

Цэвэр агаарын сангийн хууль тогтоомжийн судалгаа

Цэвэр агаарын сангийн хууль тогтоомжийн судалгаа Огноо: 2012 оны 3 дугаар сар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Агаарын тухай холбогдох хуулийн судалгааны тайлан

Агаарын тухай холбогдох хуулийн судалгааны тайлан Огноо: 2012 оны3 дугаар сар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Агаарын бохирдол хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгааг статистик судалжээ

Хүний хамгийн үнэт эрдэнэ нь эрүүл мэнд юм. Хүн амьтаны эрүүл явах үндэс бол цэвэр агаараар амьсгалах. Хүн хоол тэжээлгүйгээр хэдэн хоног явж чадах боловч хүчилтөрөгчгүйгээр хэдэн хоромч байж чадахгүй. Тайван байдалд эрүүл хүн нэг минутанд 8-10литр, цагт 500-600 литр, хоногт 1200-1400 литр хүчилтөрөгчөөр амьсгалдаг бол биеийн хүчний ачааллын үед 20,0 мянган литр хүртэл өсч болно.

2014/10/01      Facebook Twitter YouTube