Шинэ

image description

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийг сайжруулах ТЭЗҮ боловсруулах судалгаа

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийг сайжруулах тэзү боловсруулах судалгаа

2014/11/21      

image description

Кон-Инженерс ХХК

Халаалтын хальсны танилцуулга

2014/11/07      

image description

Канадын модон эко орон сууц

Орон сууц нь хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин болон улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдалтай салшгүй холбоотой юм. Иймд орон сууцны зах зээлд модон араг бүтээцтэй барилгын технологийг нэвтрүүлэх нь эрүүл орон сууцны зарчмыг нэвтрүүлэх боломжуудыг нээж өгч байна.

2014/10/08      

image description

Гэрийн дулаалгын эсгийний үйлдвэрүүдийн товч танилцуулга

Гэрийн дулаалгын эсгийний үйлдвэрүүдийн товч танилцуулга

2014/10/08      

image description

Гэр байрны эсгий дулаалга, Эсгий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, худалдаа

Гэр байрны эсгий дулаалга, Эсгий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, худалдаа

2014/10/08      

image description

Канадын модон араг бүтээцтэй эко орон сууц

Орон сууц нь хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин болон улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдалтай салшгүй холбоотой юм. Иймд орон сууцны зах зээлд модон араг бүтээцтэй барилгын технологийг нэвтрүүлэх нь эрүүл орон сууцны зарчмыг нэвтрүүлэх боломжуудыг нээж өгч байна.

2014/10/01      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо шинэ бүтэц, зохион байгуулалтаар ажиллана

Агаарын тухай хуульд 2013 оны 12 дугаар сарын 12-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлт орж, тус Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо нь Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэн эрхэд шилжин шинэ бүтэц, зохион байгуулалтаар ажиллаж байна. Тус хорооноос дараахь ажлуудыг хэрэгжүүлж байна.- Улсын Их Хурлаас Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг 2014 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр баталсантай холбогдуулан хуулийн дагуу татвараас чөлөөлөгдөх тоног төхөөрөмж, сэлбэг, хэрэгсэлийн жагсаалтад агаарын бохирдлыг бууруулахад ач холбогдол бүхий эрчим хүчний хэмнэлтэт бүтээгдэхүүн, сайжруулсан түлш зэрэг үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмж, сэлбэг, хэрэгслийг нэмж батлууллаа. Мөн Агаарын бохирдлыг бууруулах ач холбогдол бүхий сайжруулсан түлш, сайжруулсан зуухны холбогдох стандартуудыг шинэчлэн батлууллаа.

2014/09/30      Facebook Twitter YouTube