Сайжруулсан түлш борлуулах цэг

Дүүрэг Хороо Цэг Хаяг Нэр Утас Үнэ
Баянгол 9 1-р цэг Горькийн 3-64 Б. Цэрэнсугар 88821025 55153502 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 9 2-р цэг Горькийн 27-1169 Ширнэм Бат 94009260 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 9 3-р цэг 4-р хорооллын эцэст Аг Марко ХХК 94022544 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 10 4-р цэг Д. Баярмаа 95850298 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 10 5-р цэг Зүүн нарангийн 10-88 Бямбажав Баасандорж 91710898 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 10 6-р цэг Зүүн нарангийн 9-50 Цэрэнжигмэд Сансарсайхан 99157171 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 10 7-р цэг Зүүн нарангийн 10-65а Дашзэвэг Гэлэгпунцаг 91154693 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 10 8-р цэг Зүүн нарангийн 10-46а Далантай Монзоон 98193314 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 10 9-р цэг Аг Марко ХХК 99157171 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 11 10-р цэг Сэлэнгэ дэлгүүр Янжмаа 95897966 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 11 11-р цэг Жасан дэлгүүр Пүрэвсүрэн Рэгзэдмаа 91037447 89623444 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 11 12-р цэг Өөрийн борлуулалтын цэг Аг Марко ХХК 94022544 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 16 13-р цэг Туул 2-8 Лувсанчүлтэм Ганхүү 99932766 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 16 14-р цэг орхоны 10-5 Санжаажав Сандагдорж 98822482 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 16 15-р цэг Туул 14-258 Монхор Банзрагч 88651807 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 16 16-р цэг Туул 18-356 Эрдэнэ Зориг 99226894 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 21 17-р цэг Горькийн 25-1077а Я. Дашням 88255535 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 21 18-р цэг Горькийн 18-486 Дашренчин Мөнхбат 94022544 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 21 19-р цэг Горькийн 22-877 Н. Мөнхзул 88159158 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 21 20-р цэг Аг Марко ХХК 94022544 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 21 21-р цэг Аг Марко ХХК 94022544 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 22 22-р цэг Зүүннарангийн 18-115 Цог Бямбаа 98656764 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 22 23-р цэг Зүүннарангийн 13-36 Ч. Ширмэнбаатар 91489000 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 22 24-р цэг Зүүннарангийн 18-88 Ц. Отгонбаатар 96673641 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 22 25-р цэг Аг Марко ХХК 94022544 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 23 26-р цэг ЗАА 25-6 Готов Баатар 88804686 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 23 27-р цэг ЗАА8-253 Даваачулуун Наваан 91686806 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 23 28-р цэг ЗН 10-250 Бавуу Энхцэцэг 88016217 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 23 29-р цэг ЗАА 25-3-43 Даваасүрэн Сарангоо 89908858 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 23 30-р цэг ЗАА 25-6-109 Готов Баатар 88804686 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮
Баянгол 23 31-р цэг Өөрийн борлуулалтын цэг Аг Марко ХХК 94022544 МАК - (хагас коксон) - 90000₮ НӨҮГ - (үртсэн түлш) - 200000₮