Шинэ

image description

Үндэсний хорооны 2021 онд худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай /2021.09.06-ны 21/07/

Үндэсний хорооны 2021 онд худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай /2021.09.06-ны 21/07/

2021/10/12      

image description

Үндэсний хорооны 2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай /2021.09.06-ны 21/06/

Үндэсний хорооны 2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай /2021.09.06-ны 21/06/

2021/10/12      

image description

ОББҮХ-ны 2021 онд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай /2021.01.19-ны 21/05/

ОББҮХ-ны 2021 онд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай /2021.01.19-ны 21/05/

2021/10/12      

image description

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай

Энэ хуулийн зорилт нь агаар бохирдуулагч этгээдэд агаарын бохирдлын төлбөр ногдуулах, төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2014/10/21      

image description

Агаарын тухай монгол улсын хууль /Шинэчилсэн найруулга/

Энэ хуулийн зорилт нь хүрээлэн байгаа агаарыг хамгаалах, бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх, агаар бохирдуулах бодисын хаягдлыг бууруулж хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2014/10/07      

image description

Агаарын тухай хууль (2012 оны 05 сарын 17 өдөр)

Энэ хуулийн зорилт нь хүрээлэн байгаа агаарыг хамгаалах, бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх, агаар бохирдуулах бодисын хаягдлыг бууруулж хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2014/09/16      Facebook Twitter YouTube