Шинэ

image description

Сэтгэл ханамж тайлан нэгтгэл

Сэтгэл ханамж тайлан нэгтгэл

2014/09/16      

image description

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2007 оны тойм

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2007 оны тойм

2014/09/16      

image description

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2008 оны тойм

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2008 оны тойм

2014/09/16      

image description

Орон нутгийн агаарын чанарын 2011 оны төлөв байдал

Орон нутгийн агаарын чанарын 2011 оны төлөв байдал 2011 онд орон нутагт агаарын чанарыг хянах 25 харуул ажиллаж хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нүүрс төрөгчийн дутуу исэл, тоосонцорын хяналт шинжилгээ хийлээ.

2014/09/16      

image description

Агаарын чанарын хяналт - Шинжилгээ 2009 оны тойм

Агаарын чанарын хяналт - Шинжилгээ 2009 оны тойм АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ –ШИНЖИЛГЭЭ

2014/09/16      

image description

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын байгаль орчны төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын байгаль орчны төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан

2014/09/16      

image description

Дархан-Уул аймгийн Дархан хотын байгаль орчны төвөл байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан

Дархан-Уул аймгийн Дархан хотын байгаль орчны төвөл байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан

2014/09/16      

image description

Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын байгаль орчны нарийвчилсан судалгааны тайлан

Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын байгаль орчны нарийвчилсан судалгааны тайлан Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын байгаль орчны төлөв байдлын судалгаа, шинжилгээний ажлын тайлангийн танилцуулга

2014/09/16      Facebook Twitter YouTube