Сайжруулсан зуухны бүртгэл тооллогын дүнд мониторинг хийх ажлын удирдамж

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/29

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх ажлын хүрээнд 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн "Сика" ХХК нь бүртгэл тооллого хийж буусаад байна. Энэ тооллогын хүрээнд 2014 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар  бүртгэл тооллогын програмд нийт 123,910 өрхийн мэдээлэл байгаатай холбогдуулан    хяналт шалгалтын 49 хүний бүрэлдэхүүнтэй  баг гарч Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн 2 хороог тоолж дуусаад байна.

 

 


Facebook Twitter YouTube