Боловсруулсан түлшний чанарын шинжилгээ ба холбогдох сургалтын тайлан (Ажлын даалгавар # 3.5.1-3.5.5, 3.5.8)

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/01

1  Монгол  улсын  хагас  коксын,  хагас  коксон шахмал түлшний  үйлдвэрүүд


Манай  улсад  нүүрсийг  дулааны  боловсруулалтанд  оруулж  утаа  багатай,  коксжсон түлш  гарган  авах чиглэлээр  дараах  байгууллага, үйлдвэрүүд  үйл ажиллагаагаа  явуулж байна. 
Дархан  хотын “Шарын  гол  энерго”  ХХК-ийн  Шарын  голын  уурхайн  нүүрсийг боловсруулан  жилд 25000  тонн  хагас  кокс,  1000  орчим  тонн  давирхай  гарган  авахад суурилагдсан хүчин чадалтай үйлдвэр юм. 


Дархан  хотын“Нако  түлш”  ХК-ийн  Шарын  голын  уурхайн  нүүрсийг  боловсруулан  жилд 60000  тонн  хагас  кокс,  2000  орчим  тонн  давирхай  гарган  авах  суурилагдсан  хүчин чадалтай үйлдвэр юм. 


“МАК”  ХХК-ийн  Элдэвийн  уурхайн  нүүрсэнд  түшиглэн  Дорноговь  аймгийн Даланжаргалан сумын  нутагт  байгуулсан жилд75000 тонн  хагас кокс, 3500  орчим  тонн давирхай гарган авах хүчин чапал бүхий үйлдвэр байна.

 

Зураг1 “Шарын гол-энерго” ХХК

 

Зураг2 Нако түлш ХК

 

Зураг3 “МАК” ХХК

 

Зураг4 Хагас кокс(МАК ХХК)


Facebook Twitter YouTube