Шинэ

image description

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ОЛОН УЛСЫН ХУРЛААС ГАРСАН ЗӨВЛӨМЖ

Монгол Улсын Их Хурлын Даргын ивээл дор зохион байгуулагдсан “Хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөө, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОГЧДООС ГАРСАН ЗӨВЛӨМЖ

2017/01/16      

image description

Инфографик: Автомашин

Инфографик: Автомашин

2014/12/05      

image description

Инфографик: Шингэрүүлсэн хий, хийн тоног төхөөрөмжийн импорт

Инфографик: Шингэрүүлсэн хий, хийн тоног төхөөрөмжийн импорт

2014/12/05      

image description

Инфографик: Хүйтний улирал

Инфографик: Хүйтний улирал

2014/12/05      

image description

Инфографик Сайжруулсан зуух

Инфографик Сайжруулсан зуух

2014/12/05      

image description

Инфографик: Агаарын бохирдлоос шалтгаалсан өвчлөл

Инфографик: Агаарын бохирдлоос шалтгаалсан өвчлөл

2014/12/05      

image description

Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл тайлан

Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл

2014/10/08      

image description

Усан халаалтын болон технологийн зуухны бүртгэл судалгаа

Усан халаалтын болон технологийн зуухны бүртгэл судалгаа

2014/10/08      Facebook Twitter YouTube