Шинэ

image description

АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн А/107 дугаар тушаалын хавсралт

2017/05/02      

image description

Сайжруулсан зуухны бүртгэл тооллогын дүнд мониторинг хийх ажлын удирдамж

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх ажлын хүрээнд 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн "Сика" ХХК нь бүртгэл тооллого хийж буусаад байна.

2014/10/29      

image description

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр

2014/09/18      

image description

Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал (№ А-181)

Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал (№ А-181)

2014/09/17      


Facebook Twitter YouTube