Шинэ

image description

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн Журам батлах тухай А/387 дугаар тогтоол

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн Журам батлах тухай А/387 дугаар тогтоол

2019/01/23      

image description

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ХАМТАРСАН 2018 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН ТУШААЛ ЗАХИРАМЖ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ХАМТАРСАН 2018 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН ТУШААЛ ЗАХИРАМЖ

2018/10/31      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/03-1 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/03-1 ТОГТООЛ

2018/10/25      

image description

Сайжруулсан зуухны бүртгэл тооллогын дүнд мониторинг хийх ажлын удирдамж

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх ажлын хүрээнд 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн "Сика" ХХК нь бүртгэл тооллого хийж буусаад байна.

2014/10/29      

image description

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр

2014/09/18      

image description

Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал (№ А-181)

Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал (№ А-181)

2014/09/17      Facebook Twitter YouTube