Шинэ

image description

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын байгаль орчны төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын байгаль орчны төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан

2014/09/16      

image description

Дархан-Уул аймгийн Дархан хотын байгаль орчны төвөл байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан

Дархан-Уул аймгийн Дархан хотын байгаль орчны төвөл байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан

2014/09/16      

image description

Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын байгаль орчны нарийвчилсан судалгааны тайлан

Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын байгаль орчны нарийвчилсан судалгааны тайлан Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын байгаль орчны төлөв байдлын судалгаа, шинжилгээний ажлын тайлангийн танилцуулга

2014/09/16      

image description

Дэлхийн банкны судалгааны хураангуй тайлан

Дэлхийн банкны судалгааны хураангуй тайлан

2014/09/16      

image description

Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (Жайка)-ын судалгааны тайлан

Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (Жайка)-ын судалгааны тайлан

2014/09/16      

image description

Булган аймгийн Булган сумын байгаль орчны нарийвчилсан судалгааны тайлан

Булган аймгийн Булган сумын байгаль орчны нарийвчилсан судалгааны тайлан

2014/09/16      


Facebook Twitter YouTube