Шинэ

image description

Цэвэр агаарын сангийн хууль тогтоомжийн судалгаа

Цэвэр агаарын сангийн хууль тогтоомжийн судалгаа Огноо: 2012 оны 3 дугаар сар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Агаарын тухай холбогдох хуулийн судалгааны тайлан

Агаарын тухай холбогдох хуулийн судалгааны тайлан Огноо: 2012 оны3 дугаар сар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Агаарын бохирдол хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгааг статистик судалжээ

Хүний хамгийн үнэт эрдэнэ нь эрүүл мэнд юм. Хүн амьтаны эрүүл явах үндэс бол цэвэр агаараар амьсгалах. Хүн хоол тэжээлгүйгээр хэдэн хоног явж чадах боловч хүчилтөрөгчгүйгээр хэдэн хоромч байж чадахгүй. Тайван байдалд эрүүл хүн нэг минутанд 8-10литр, цагт 500-600 литр, хоногт 1200-1400 литр хүчилтөрөгчөөр амьсгалдаг бол биеийн хүчний ачааллын үед 20,0 мянган литр хүртэл өсч болно.

2014/10/01      

image description

Улсын судалгаа шинжилгээний лабораториуд

Улсын судалгаа шинжилгээний лабораториуд

2014/10/01      

image description

Улаанбаатар-цэвэр агаар төслийн 2013 оны тайлан

Улаанбаатар-цэвэр агаар төслийн 2013 оны тайлан

2014/10/01      

image description

Хот суурин газрын агаарын бохирдлын хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа

Хот суурин газрын агаарын бохирдлын хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа

2014/09/30      

image description

Нийслэлийн статистик тоо

Нийслэлийн статистик тоо

2014/09/17      

image description

Агаар бохирдуулагч бодисын шинж чанар, тэдгээрийг тодорхойлох аргын үндэс

Агаар бохирдуулагч бодисын шинж чанар, тэдгээрийг тодорхойлох аргын үндэс

2014/09/17      


Facebook Twitter YouTube