Шинэ

image description

Хатуу түлшээр ажилладаг ус халаах зуух. Техникийн шаардлага-5045

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ ХАТУУ ТҮЛШЭЭР АЖИЛЛАДАГ УС ХАЛААХ ЗУУХ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА MNS 5045 : 2001 Албан хэвлэл СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот 2001 он

2014/09/16      

image description

Шингэн түлшээр ажилладаг ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага-5568

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Шингэн түлшээр ажилладаг ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5568 : 2005 Албан хэвлэл СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот 2005 он

2014/09/16      

image description

Шингэрүүлсэн нефтийн хий-Ахуйн хэрэглээний түлш-5083

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Шингэрүүлсэн нүүрсустөрөгчийн хий . Ахуйн хэрэглээний түлш - Техникийн шаардлага MNS 5083 : 2001 Албан хэвлэл СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот 2001 он

2014/09/16      


Facebook Twitter YouTube