Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Цэвэр агаарын сан