Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам