Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам