Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Улаанбаатар - Цэвэр агаар төсөл


УЛААНБААТАР ЦЭВЭР АГААР ТӨСӨЛ

             НЗДТГ нь Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Дэлхийн Банкны хөнгөлөлттэй зээлээр  “Улаанбаатар-Цэвэр агаар” төслийг 2012-2017 хооронд хэрэгжүүлэх юм. УБЦАТ нь богино болон дунд хугацааны дараах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж байна.

Богино хугацаанд Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 45000 айл өрхүүдийн уламжлалт зуухыг бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухаар солих хөтөлбөр - Дэлгэрэнгүй

Дунд хугацаанд авах арга хэмжээнүүдийн хүрээнд дараах чиглэлээр доорх ажлуудыг хийж байна. Үүнд:

Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн хөрөнгө оруулалтын техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ - Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийг сайжруулах ТЭЗҮ боловсруулах судалгаа - Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хотын 2, 3 болон 4 дүгээр Дулааны цахилгаан станцуудын хүхрийн давхар исэл, тэдгээрийн үнсэн сан дахь тоосжилтын хэмжээг бууруулах ТЭЗҮ-ийн бэлтгэл ажлын судалгаа - Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцны стратеги - Дэлгэрэнгүй

Төслийн мэдээлэл сурталчилгаа  -  Дэлгэрэнгүй

Хаяг: СБД, I хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-50, Азмон төв # 602

Утас: (976) 11-312194

Веб хаяг: www.usip.mn

www.facebook.com/ubcap1