Шинэ

image description

Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдал (2014 оны 9-р сарын 29-өөс 10-р сарын 5-ны өдөр)

2014/10/06      

image description

2014-06-07 - Автомашингүй өдөр,автомашинтай өдрийн агаарын бохирдлын хэмжээг тогтоож харьцуулалт хийлээ

Улаанбаатар хотод “Автомашингүй өдөр”- ийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд 2014 оны 6 дугаар сарын 07- ний өдрийн 10:00-17:00 цагийн хооронд автозамын хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар нийслэлд хаах болсонтой холбогдуулан зам хаасан цэгүүдэд, тухайлбал: Зүүн 4 зам, Бөхийн өргөө, Их дэлгүүр, Ялалтын талбай, Баруун 4 замд нийт таван цэг дээр орчны агаарын бохирдлын хэмжээг тогтоож, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнт үетэй харьцуулсан хэмжилтийг хийлээ. Гадна орчны салхины чиглэл хурдаас шалтгаалан агаарын бохирдуулагч бодисууд зарим цэгүүдэд стандарт үзүүлэлтээс өндөр гарсан байнà. Жишээ нь зүүн 4-н замын ойролцоо хүхрийн давхар исэл стандарт утга болон автомашинтай өдрийн хэмжилтээс их гарсан байна.

2014/10/01      

image description

Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс (АЧИ) нь өдөр тутмын агаарын чанарыг мэдээлж тайлагнахад зориулагдсан индексчлэл юм. Товчхондоо бол таны амьсгалж буй агаар хэр цэвэр эсвэл бохирдсон байгааг мөн таны эрүүл мэндэд ямар нөлөө үзүүлж болохыг хэлж өгдөг гэсэн үг юм.

2014/10/01      

image description

Агаарын чанарын төлөв байдлын судалгааны дүн мэдээ

1. Улаанбаатар хотын агаарын чанарын ерөнхий төлөв: ЦУОШГ нь Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг нийт 10 цэгт (гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчим автомат багаж төхөөрөмжөөр 5 цэгт, автомат бус ажиллагаатай багажаар 4 цэгт) 2-5 төрлийн үндсэн бохирдуулах бодисыг тодорхойлон хянаж байна.

2014/10/01      


Facebook Twitter YouTube