Шинэ

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/

2016/03/25      

image description

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02/

2016/03/15      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.3.07-3.13/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.3.07-3.13/

2016/03/14      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/

2016/03/07      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/

2016/02/29      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/

2016/02/23      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/

2016/02/15      

image description

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар

2016/02/08      


Facebook Twitter YouTube