Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Баян-Өлгий