Шинэ

image description

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

2011 оны 03 дугаар сарын 30-ний өдрийн 11/01-р тогтоол "Ажлын алба байгуулах тухай", 2011 оны 04 дүгээр сарын 08 өдрийн 11/02-р тогтоол " Төлөвлөгөө батлах тухай", 2011 оны 05 дүгээр сарын 02 өдрийн 11/03-р тогтоол "Эрчим хүчний хэмнэлттэй зуухыг нийлүүлэх, борлуулах талаар", хавсралт "Цэвэр агаар төслийн зуух борлуулах хүрээ, төлөвлөгөө", 2011 оны 05 дүгээр сарын 02 өдрийн 11/04-р тогтоол "Журам батлах тухай", 2011 оны 05 дүгээр сарын 26 өдрийн 11/05-р тогтоол " Авто тээврийн хэрэгслийн бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тухай", 2011 оны 05 дүгээр сарын 26 өдрийн 11/06-р тогтоол "Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд авах арга хэмжээний тухай", 2011 оны 06 дүгээр сарын 30 өдрийн 11/07-р тогтоол "Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох тухай", 2011 оны 08 дүгээр сарын 05 өдрийн 11/08-р тогтоол "Сайжруулсан зууханд татаас нэмж олгох тухай"

2017/01/13      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 03-р тогтоол

"Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай"

2017/01/10      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01-р тогтоол

"Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай

2017/01/10      

image description

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын 2014 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 151 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны ажиллах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

2015/08/03      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай монгол улсын засгийн газрын тогтоол 2013

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай монгол улсын засгийн газрын тогтоол 2013

2014/10/17      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос гаргасан 6-р тогтоол

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос гаргасан тогтоол

2014/10/01      

image description

Гаалийн албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалт шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай 2014 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь

2014/09/16      Facebook Twitter YouTube