Шинэ

image description

Цэвэр агаар сангаас олон нийтийн хэлэлцүүлэг явуулах ажлын удирдамж (Албан даалгавар3.4.14-15)

Цэвэр агаар сангаас олон нийтийн хэлэлцүүлэг явуулах ажлын удирдамж (Албан даалгавар3.4.14-15) Огноо: 2012-9 сарын 10 Байгаль орчин,ногоон хөгжлийн яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Цэвэр хөгжлийн механизмын тухай

Цэвэр хөгжлийн механизмын тухай Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах зохистой арга хэмжээ буюу Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн хүрээнд хийгдэж буй гэрээ хэлэлцээрт тогтсон нэршлээр НАМА (NAMAs –Nationally Appropriate Mitigation Actions) гэж юу вэ?

2014/09/16      


Facebook Twitter YouTube