Шинэ

image description

УБЦАТ: "ТАСГАНЫ ОВОО" бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах арга хэмжээний овоо нэгтгэх арга хэмжээ

Улаанбаатар-Цэвэр Агаар төслийн хүрээнд нийслэлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хөрс, усалгааны ялгаатай нөхцөлүүдэд ногоон байгууламжинд гарах өөрчлөлтүүдийг ажиглах, харьцуулах, туршилтын үр дүнг гаргаж, дараа дараагийн байгууламжид ашиглахаар ЗАГВАР ТӨСӨЛ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Энэхүү Загвар төслийг хэрэгжүүлэхээр Чингэлтэй дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Тасганы овоо орчмын 1,7 га талбайг сонгон авсан бөгөөд бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, тохижилт хийн, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлснээр иргэдийн амрах, зугаалах таатай орчныг бүрдүүлэх юм.

2015/05/18      

image description

2014 онд модны тарьц, суулгац борлуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт

2014 онд модны тарьц, суулгац борлуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт

2014/10/23      

image description

Ойн тооллогын ажил

Ойн тооллогын ажил

2014/10/23      


Facebook Twitter YouTube