Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Хан-Уул