АЖ АХУЙН НЭГЖ

 

 1. Агаарын бохирдлыг бууруулах шинэ санал, санаачлагыг гаргах
 2. Стандартын шаардлага хангасан уурын зуух, халаах хэрэгсэл ашиглах
 3. Сайжруулсан түлш, гал асаагуур үйлдвэрлэх 
 4. Хийн түлш, сэргээгдэх эрчим хүч зэргийг нэвтрүүлэх 
 5. Агаарын бохирдлыг бууруулахаар төрөөс хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийг дэмжиж ажиллах.
 6. Мод тарих, ногоон байгууламж бий болгох, ногоон байгууламжийг хашаа, албан газрынхаа ойролцоо нэмэгдүүлэх .
 7. Бохирдуулагч эх үүсвэрүүдээс байгаль орчин, иргэдийн эрүүл мэндэд учирч буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах.
 8. Дэвшилтэт шинэ технологийг нэвтрүүлэх талаар явуулж байгаа төрийн бодлого, шийдвэрийг дэмжиж ажиллах.
 9. Авто машины эко түлш хэрэглэж занших.
 10. Аль болох хий, цахилгаанаар ажилдаг “Euro IV' standard” стандарт-д нийцсэн тээврийн хэрэгсэл ашиглах.
 11. Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлах.