Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.23-29/

Нийтлэгдсэн огноо: 2019/10/02

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/2019 оны 9-р сарын 23-29-ний өдөр/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын агаарын чанар ихэнхдээ “Бага бохирдолтой” түвшинд байсан байна. Шөнөдөө агаарын температур буурч байгаатай холбоотойгоор галлагаа эхэлж, гэр хороолол орчим РМ10 тоосонцрын агууламж нэмэгдсэн ба зарим өдөр Нисэх, Баянхошуу орчим “Бохирдолтой” түвшинд хүрсэн тохиолдол ажиглагдсан. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

Facebook Twitter YouTube