Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.29-11.04/

Нийтлэгдсэн огноо: 2018/11/06

                                                                Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

                                                                /2018 оны 10-р сарын 29-өөс 11-р сарын 4-ны өдөр/

 

        Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

                              

                             

                           

                            

         Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд агаарын чанар “Бага бохирдолтой” байсан байна. Хамгийн их бохирдол илэрсэн PM10 тоосонцрын агууламжийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 24%-иар бага, 24 цагийн дундаж хамгийн их агууламж Агаарын чанарын стандартаас 2.5  дахин их байлаа. Дэлэгрэнгүйг хавсралтаас үзнэ үү.


Facebook Twitter YouTube