Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.30-08.05/

Нийтлэгдсэн огноо: 2018/08/06

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ

/2018 оны 7-р сарын 30-аас 8-р сарын 05-ны өдрийг хүртэлх/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ны агууламжийг тодорхойллоо.

 Өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын агаарын чанар төв автозам дагуух цэгээс бусад цэгүүдэд цэвэр болон хэвийн түвшинд байна. Бага зэргийн их бохирдолтой түвшинд хүрсэн азотын давхар исэл (NO2)-ийн 7 хоногийн дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 27%-иар бага, харин 24 цагийн дундаж хамгийн их агууламж Агаарын чанарын стандартаас 1.7 дахин их байлаа. Дэлгэрэнгүйг үзнэ үү.


Facebook Twitter YouTube