Мэдээ, мэдээлэл

Халаалтын зуухны талаар баримталж буй бодлого, цаашид авах арга хэмжээ, эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад өгөх зөвлөмж сэдэвт семинар

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/30

Нийслэлийн хэмжээнд халаалтын зуух эзэмшиж, ашигладаг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад халаалтын зуухны бохирдлыг бууруулах бодлого, цаашид авах арга хэмжээг танилцуулах, мэдээлэл өгөх, санал солилцох, иргэн, аж ахуйн нэгжүүд өөрт тохирох ажлуудыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

 

Хамтран зохион байгуулагч, семинарт оролцогчид:

 

 • - Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо
 • - Нийслэлийн Агаарын чанарын алба 
 • - Нийслэлийн Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар 
 • - Засгийн газрын тусгай сан “Цэвэр агаарын сан”
 • - Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар
 • - Улаанбаатар-цэвэр агаар төсөл 
 • - БОНХЯ Цэвэр хөгжлийн механизмын Үндэсний товчоо 
 • - Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 
 • - Японы Олон Улсын Хамтын ажиллагааны Нийгэмлэг 
 • - Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн харьяа Дулааны техник, үйлдвэр экологийн хүрээлэн
 • - Дүүргүүдийн ЗДТГ
 • - Халаалтын зуух ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 
 • - Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид
Facebook Twitter YouTube