Мэдээ, мэдээлэл

Зуухны хөтөлбөрт хамрагдаагүй өрхүүд 12 сарын 8-16-ны хооронд харьяа хороондоо бүртгэлээ хийлгээрэй

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/12/10

 

Зуухны хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, хамрагдах зааварчилгааг http://www.usip.mn сайтаас үзнэ үү.

 

Facebook Twitter YouTube