Мэдээ, мэдээлэл

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ДЭД АЖЛЫН ХЭСГҮҮДИЙГ БОГИНО, ДУНД, УРТ ХУГАЦААНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН САНАЛАА ЭЦЭСЛЭН ГАРГАХЫГ ҮҮРЭГ БОЛГОЛОО

Нийтлэгдсэн огноо: 2022/12/06

Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны хурал өнөөдөр боллоо. Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны дарга, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Д.Амарбаясгалан хурлыг нээж үг хэллээ.
Өнгөрсөн хугацаанд агаарын бохирдлыг бууруулах хүрээнд хийгдсэн ажлууд багагүй үр дүнтэй байсан боловч ус, хөрсний бохирдол, хог хаягдлын менежментийн асуудлуудад шийдэл хэрэгтэй байсаар байна. Үндсэндээ Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүдэд агаар, орчны бохирдол байсаар байгаа нь төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо сул, нэгдсэн төлөвлөлтгүй байгаатай холбоотой. Тухайлбал, 2013 оны эцсийн байдлаар нийслэлд уламжлалт монгол гэрт 345 мянган хүн амьдарч байсан бол энэ оны эхэнд 324 мянган хүн амьдарч байгаа тухай тоо статистик нь бид найман жилийн хугацаанд монгол гэрт амьдарч буй иргэдийн тоог ердөө 21 мянгаар бууруулсан дүр зурагтай байна. Цаашид гаднах шинж тэмдгийг бууруулахын төлөө биш, асуудлын уг сурвалжийг арилгахаар тооцож ажил хэргээ зохион байгуулах шаардлагатай. Мэдээж агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хувьд нэг, хоёр жилийн дотор үр дүн гаргахад амаргүй. Гэхдээ холбогдох байгууллагууд уялдаа, холбоо, хамтын ажиллагаагаа сайжруулж, нэгдсэн бодлого, төлөвлөгөөтэй ажиллавал, бодит үр дүнг 3-5 жилийн дотор гаргах боломж бий гэж тэрбээр хэллээ.

Агаар, хөрсний бохирдлын үндсэн эх үүсвэр болоод байгаа аймгийн төв, нийслэлийн гэр хорооллын өрхийн механик өсөлтийг багасгах, бохирдлын эх үүсвэрийг цөөлөх, дэд бүтцэд холбох, шаардлагатай нэгж талбаруудад дахин төлөвлөлт хийж барилгажуулах, иргэдийг орон сууцжуулах нь үндсэн зорилт байх хэрэгтэй гэдгийг онцлов.
Нэгэнт үүссэн бохирдлоос үүдэлтэй тулгамдсан асуудлуудын талаар хийгдсэн мэргэжлийн түвшний судалгаа шинжилгээ, тооцооллыг нэгтгэж, шалгуур үзүүлэлтийг хангахуйц оновчтой арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлэх шаардлага зүй ёсоор тулгарч буй. Иймд Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэн, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор Үндэсний хорооны даргын тушаалаар таван дэд Ажлын хэсгийг өнгөрсөн сард  байгуулсан. Эдгээр таван дэд ажлын хэсэг агаар, хөрс, ус, хог хаягдлын талаар тулгамдаж буй асуудлыг мэргэжлийн байгууллага, эрдэмтэн судлаачдын судалгаа дүгнэлтийг үндэслэн шинэчлэн тодорхойлж, шийдлүүдийг боловсруулж богино, дунд, урт хугацаанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналаа 2023 оны нэгдүгээр сард эцэслэн гаргах шаардлагатайг ЗГХЭГ-ын дарга үүрэг болголоо.  


Facebook Twitter YouTube