Мэдээ, мэдээлэл

100квт-с дээш хүчин чадалтай усан халаалтын зуухны галчийн сургалт

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/30

 

Халаалтын зуухны байгууламжийг магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 147 дугаар тогтоолоор батлагдан гараад байна.

 

Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах дээрх журмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор усан халаалтын зуухны эзэмшигч, техникийн ажилтан, механик, галч нарыг хамруулан Нийслэлийн төвийн зургаан дүүргийн хэмжээнд 2014 оны 09 дүгээр сарын 25-30-ны хооронд “ Халаалтын зуух 2014 ” сургалт зохион байгуулагдах гэж байна.

 

Уг сургалтыг НАЧА, НМХГ, ХИХУГ зэрэг газрууд хамтран зохион байгуулах ба тус сургалтанд 100 кВт-аас дээш нэгж хүчин чадалтай халаалтын зуух эзэмшигчдийг бүрэн хамруулах шаардлагатай байгаагаас гадна сургалт зохион байгуулах танхимыг бэлтгэн холбогдох мэдээллийг 09 дүгээр сарын 25-ны дотор Нийслэлийн Агаарын чанарын албанд ирүүлнэ үү.

 

Зохион байгуулагч : Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар,
Нийслэлийн Агаарын чанарын алба,
Хэсэгчилсэн Инженерийн хангамжийн удирдах газар
Хугацаа : 2014 оны 09 дугаар сарын 25-наас 30-ны өдрүүдэд

 

“ХАЛААЛТЫН ЗУУХ – 2014” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

 

2014.09.25-ны өдрийн хөтөлбөр/ Хан-Уул, Баянгол дүүрэг /

Цаг

Үйл ажиллагаа

Арга хэмжээ зохиогдох газар

1

10:00-10:10

Нээлтийн ажиллагаа

Хан-Уул дүүргийн

ЗДТГ

2

10:10-10:30

Халаалтын зуухны байгууламж, зуух эзэмшигчдийн хуулиар хүлээсэн хариуцлага, холбогдох дүрэм, журам

- НМХГазар Г. Нарангэрэл

Хан-Уул дүүргийн

ЗДТГ

3

10:30-11:00

Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн ялгарлын хэмжилт, үр дүн, хэмжих арга хэрэгсэл, сорьцийн цэг

- НАЧА Г.Даваажаргал

Хан-Уул дүүргийн

ЗДТГ

4

11:00-11:30

Халаалтын зуухны техник болон цэвэрлэгээ үйлчилгээ, горим тохируулга

- ХИХУГ  Ч.Бат-Эрдэнэ

Хан-Уул дүүргийн

ЗДТГ

5

11:30–12:00

Галын аюулгүй байдал

- Дүүргийн ОБХэлтэс

Хан-Уул дүүргийн

ЗДТГ

 


2014.09.29-ны өдрийн хөтөлбөр/ Сонгинохайрхан дүүрэг /

Цаг

Үйл ажиллагаа

Арга хэмжээ зохиогдох газар

1

10:00-10:10

Нээлтийн ажиллагаа

Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ

2

10:10-10:30

Халаалтын зуухны байгууламж, зуух эзэмшигчдийн хуулиар хүлээсэн хариуцлага, холбогдох дүрэм, журам

- НМХГазар Г. Нарангэрэл

Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ

3

10:30-11:00

Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн ялгарлын хэмжилт, үр дүн, хэмжих арга хэрэгсэл, сорьцийн цэг

- НАЧА Г.Даваажаргал

Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ

4

11:00-11:30

Халаалтын зуухны техник болон цэвэрлэгээ үйлчилгээ, горим тохируулга

- ХИХУГ  Ч.Бат-Эрдэнэ

Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ

5

11:30–12:00

Галын аюулгүй байдал

- Дүүргийн ОБХэлтэс

Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ

 

 

2014.09.30-ны өдрийн хөтөлбөр/ Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүрэг

Цаг

Үйл ажиллагаа

Арга хэмжээ зохиогдох газар

1

10:00-10:10

Нээлтийн ажиллагаа

Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ

2

10:10-10:30

Халаалтын зуухны байгууламж, зуух эзэмшигчдийн хуулиар хүлээсэн хариуцлага, холбогдох дүрэм, журам

- НМХГазар Г. Нарангэрэл

Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ

3

10:30-11:00

Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн ялгарлын хэмжилт, үр дүн, хэмжих арга хэрэгсэл, сорьцийн цэг

- НАЧА Г.Даваажаргал

Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ

4

11:00-11:30

Халаалтын зуухны техник болон цэвэрлэгээ үйлчилгээ, горим тохируулга

- ХИХУГ  Ч.Бат-Эрдэнэ

Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ

5

11:30–12:00

Галын аюулгүй байдал

- Дүүргийн ОБХэлтэс

Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ

 

 

2014.10.01-ны өдрийн хөтөлбөр/ Баянзүрх дүүрэг /

Цаг

Үйл ажиллагаа

Арга хэмжээ зохиогдох газар

1

10:00-10:10

Нээлтийн ажиллагаа

Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ

2

10:10-10:30

Халаалтын зуухны байгууламж, зуух эзэмшигчдийн хуулиар хүлээсэн хариуцлага, холбогдох дүрэм, журам

- НМХГазар Г. Нарангэрэл

Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ

3

10:30-11:00

Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн ялгарлын хэмжилт, үр дүн, хэмжих арга хэрэгсэл, сорьцийн цэг

- НАЧА Г.Даваажаргал

Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ

4

11:00-11:30

Халаалтын зуухны техник болон цэвэрлэгээ үйлчилгээ, горим тохируулга

- ХИХУГ  Ч.Бат-Эрдэнэ

Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ

5

11:30–12:00

Галын аюулгүй байдал

- Дүүргийн ОБХэлтэс

Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ

 

 

Facebook Twitter YouTube