Мэдээ, мэдээлэл

Хуримтлагдсан эзэнгүй хур хог хаягдлын цэвэрлэх ажлыг 2022 оны 05-р сарын 26-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулж байна.

Нийтлэгдсэн огноо: 2022/05/27

️Орхон, Булган аймгийн хилийн бүс нутаг, Эрдэнэт хотын эргэн тойронд дахь уулын гуу жалга болон Хангал, Эрдэнэт голуудын гольдрил дагуу хуримтлагдсан эзэнгүй хур хог хаягдлын цэвэрлэх ажлыг 2022 оны 05-р сарын 26-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулж байна.

Цэвэрлэгээний ажлын хүрээнд нийт 44 цэгт хуримтлагдсан 939 м3 хог хаягдлыг цэвэрлэж, Орхон аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-тай хамтран 20 иргэнийг түр ажлын байраар хангаж ажиллаа.

Мөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ -ын 23 цехийн 235 ажилтан ачигч 3, ачааны автомашин 5 техник хэрэгслээр Хангал голын гольдрил дагуух 11км газрын 243га газар, голын усанд хуримтлагдсан 255 гаруй м3 хог хаягдлыг цэвэрлэж нэгдсэн цэгт буулгалаа.

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА


Facebook Twitter YouTube