Мэдээ, мэдээлэл

НОГООН ЗЭЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийтлэгдсэн огноо: 2022/04/29

                                                         НОГООН ЗЭЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАГДЛАА

✅Алсын хараа: 2050 Монгол Улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичиг, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хөтөлбөрт байгаль орчинд ээлтэй ногоон зээл, санхүүжилтийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэх, үр ашигтай дэвшилтэт ногоон технологийг эдийн засгийн хөшүүргээр дэмжих, ногоон бизнес эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээл олгох механизм бий болгох тухай заасан.

✅Дээрх бодлогын баримт бичгийн хүрээнд Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооноос Хаан, Хас, Төрийн банкуудтай хамтран “Ногоон зээлийн бүтээгдэхүүн бий болгоход дэмжлэг үзүүлж, зээлийн хүүгийн зардлыг хөнгөлөх татаас олгох” арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2022 онд тус банкуудад олгох санхүүжилтийн гэрээ байгуулагдлаа.

✅Арга хэмжээний хүрээнд иргэн, аж ахуйн нэгжид нийт 25 төрлийн ногоон зээлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байсан бол уг бүтээгдэхүүний тоог 9-өөр нэмэгдүүлж, иргэн, аж ахуйн нэгжид нийт 34 төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгохоор шийдвэрлэж Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны тогтоолоор батлагдлаа.

✅Шинээр нэмэгдсэн, ногоон зээлээр авах боломжтой бүтээгдэхүүнүүд:

Иргэнд:

  • Хувийн орон сууцыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох,
  • Өрхийн хэрэглээний болон өөрийн объектийн нүүрсээр галладаг зуухыг хийн зуухаар солих.

Аж ахуй нэгжид:

  • Эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан халаагуур,,
  • Бүх төрлийн өвөл, зуны хүлэмж барих,
  • Усны урсацын эрчим ашиглан ус шахах төхөөрөмж авах,
  • Ойн аж ахуйн болон хөдөө аж ахуйн трактор авах,
  • Ойн аж ахуйн болон хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжүүд /анжис, борной, роторт сийрүүлэгч, далан гаргагч, модны нүх ухагч өрөм, үрлэгч, суулгац шилжүүлэн таригч, ковш, чиргүүл, бууц бордоо цацагч/
  • Автомашины яндангийн шүүлтүүр,
  • Нүүрсээр ажилладаг зуухыг хийн зуух болон сэргээгдэх эрчим хүчний үүсвэрээр солих.

✅Мөн Ногоон зээлийг дээрх банкуудаар дамжуулан жилийн 2-8 хувийн хүүтэйгээр олгож байна.

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА


Facebook Twitter YouTube