Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2022.01.03-2021.01.09/

Нийтлэгдсэн огноо: 2022/01/10

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/2022 оны 01 дүгээр сарын 03-аас 09-ний өдөр/

Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ы агууламжийг тодорхойллоо.

Өнгөрсөн 7 хоногийн  агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр Улаанбаатар хотын агаарын чанар Хайлааст орчим Маш их бохирдолтой болон Их бохирдолтой, 1-р хороолол, 100-н айл, Зурагт, 5-н буудал, Амгалан орчим Бохирдолтой бусад цэгт Бага бохирдолтой түвшинд хүрсэн байна. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.


Facebook Twitter YouTube