Мэдээ, мэдээлэл

Бохирдол ихтэй 29 мянган зуухыг хэрэглээнээс гаргажээ

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/01

Та бидний “Уламжлалт” хэмээн нэрлэж хэвшсэн хуучин зуух нь олон төрлийн утаа тортог, хорт хийг ялгаруулдаг. Агаарт цацагдсан хорт хий нь хүний дархлааг сулруулж, амьсгалын зам, уушгийг гэмтээх ба ургийн хэвийн өсөлт, ясны бүтцэд сөргөөр нөлөөлдөг ажээ. Иймээс бохирдол ихтэй хуучин зуухаа бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухаар солих нь нийслэлчүүд бидний ойрын хугацаанд хэрэгжүүлж чадах хамгийн үр дүнтэй арга зам бөгөөд 2013 онд 29000 хуучин зуухыг хэрэглээнээс гаргасан байна.

Facebook Twitter YouTube