Мэдээ, мэдээлэл

Өнгөрсөн долоо хоногт Улаанбаатар хотын агаарын чанар ихэнх харуулд бага бохирдолтой түвшинд байв

Нийтлэгдсэн огноо: 2021/08/09

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ
/2021 оны 8 дугаар сарын 2-оос 8-ны өдөр/
Улаанбаатар хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10, PM2.5/, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл /CO/, озон /O3/-ы агууламжийг тодорхойллоо.

Facebook Twitter YouTube