Мэдээ, мэдээлэл

Бүгд санаа тавья [2014.10.15] - Зорилтот нэвтрүүлэг 01

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/11/21

Сэдэв: Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийж буй үйл ажиллагааны тойм

 

 

Эх сурвалж: Eagle телевиз, Eagle.mn сайт

Сэтгүүлч Л.Ариун-Учрал

2014.10.15

 

Facebook Twitter YouTube